Πολεμικές Τέχνες
Μια φιλοσοφία ενδυνάμωσης για σώμα και πνεύμα

Καθώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις Πολεμικές Τέχνες, πολλοί στρέφονται σ’ αυτές και για λόγους καλής φυσικής κατάστασης. Ωστόσο, οι Πολεμικές Τέχνες…