Ο ρόλος της αισιοδοξίας στον αθλητισμό
Ναι, η υψηλή απόδοση μπορεί να είναι και θέμα νοοτροπίας

Οι γνωστικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο κάθε αθλητής ερμηνεύει τα γεγονότα αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την απόδοσή του. Οι αθλητές που υιοθετούν μία αισιόδοξη ματιά απέναντι…